Lær at strikke sokker – Del 4

Strikkeguide for begyndere: Lær at strikke sokker rundt, oppefra og ned på strømpepinde. Jeg skriver denne guide i forbindelse med, at jeg afholder Sok Amok Knitalongen fra 8. til 22. maj 2023. Her er fjerde afsnit, hvor jeg viser hvordan man samler masker op til kilerne langs hælklappens sider. Der udkommer flere afsnit løbende frem til 22. maj.

Guiden tager udgangspunkt i strikkeopskriften Back to Basic Sokker, som jeg har designet.

I sidste afsnit drejede vi hælen, og der er nu kun 16-24 hælmasker på pindene, alt efter hvilken størrelse du strikker. Vristmaskerne har været sat til at hvile, imens der blev strikket på hælen. Nu skal der samles masker op langs hælklappens sider til kilerne, og så skal der igen strikkes rundt over samtlige masker, dvs. hælmasker, kilemasker på den ene side, vristmaskerne og kilemasker på den anden side.

Flyt Omgangsmarkøren

Begynd med at flytte omgangsmarkøren op til hælen. Den skal fortsat være i samme kolonne som før, hvilket vil sige at den skal være midt bag på hælen. Hælen har et lige antal masker, og omgangens første maske er masken til venstre for midten af hælen. Placer masken i den korrekte maske, en til tre rækker fra pinden, hvor den er tydelig for dig at se, men uden at være i vejen, når du strikker.

Flyt omgangsmarkøren tættere på der, hvor du strikker – Den skal være midt bag på hælen i masken til venstre for midten.

Opsamlings Omgang

Strik nu ret henover retsiden af hælens masker. Du er nu klar til at samle masker op langs lænkekanten af hælklappen. Der skal samles en maske op i hvert led af lænken, plus 1 maske imellem hælklappen og vristmaskerne. Lænkekanten består af løst aftagne masker, der strækker sig over to pinde. Der samles op ved at putte strikkepindens spids ind under begge maskens ben, hvorefter arbejdsgarnet vikles om pinden og trækkes igennem for at danne en ny maske. Der er selvfølgelig en video lidt længere nede, men her er først et billede, der viser, hvad jeg mener med, at pinden skal under begge maskens ben:

Pinden stikkes igennem under kantmaskens to ben. Herefter strikkes en maske ret – det betyder i praksis at man skal vikle arbejdsgarnet om pinden og trække det med tilbage igennem, så at der dannes en ny maske på pinden. Billedet her er fra højre side af hælklappen.

Efter at alle lænkekantens masker er samlet op, plus en til imellem hæl og vrist, så skal der bare strikkes ret henover vristmaskerne, hvorefter der samles op på samme måde på den anden side. Sørg for at samle lige mange masker op på de to sider af hælklappen. Strik dernæst ret henover de sidste hælmasker til omgangmarkøren, der er midt bag på hælen.

Video: Saml masker op til kilerne

Strik en hel omgang ret – dan dig et overblik

Efter at have samlet masker op, skal der strikkes en hel omgang ret. Brug denne omgang til at danne dig et overblik. I den næste del skal der laves kileindtagninger, og du skal derfor vide, hvilke masker der er hælmasker, hvilke der er kilemasker og hvilke der er vristmasker. Jeg foretrækker at bruge to strikkemarkører til at adskille vristmasker og kilemasker på begge sider af sokken. Det er også muligt at bruge strømpepindene til at fordele maskerne, så der er styr på, hvilke masker der er hvad.

Brug din omgangsmarkør der sidder midt bag på hælen til at sikre dig at du har styr på det. Kilemaskerne er de nye masker, du lige har samlet op. Vristmaskerne er dem, der tidligere har hvilet, og som kommer til at danne oversiden af foden. Vristmaskerne udgør halvdelen af det antal masker, du oprindeligt slog op. Det fremgår af strikkeopskriften præcis hvor mange masker, der er af hver type, afhængigt af den størrelse du strikker.

Så er der samlet op og strikket en omgang rundt, og alt er nu klar til at lave kileindtagninger. Omgangsmarkøren er den gule og den er placeret midt bag på hælen. De to andre markører er placeret direkte på pindene imellem vristmaskerne og kilemaskerne. På siden til venstre for hælen skal der laves indtagninger af typen 2 ret sammen mod højre (på engelsk Knit 2 Together – K2T). På siden til højre for hælen skal der laves indtagninger af typen 2 ret sammen mod venstre (på engelsk Slip Slip Knit – SSK). Det kan være en fordel at bruge markører der ikke er ens, så det er nemmere at huske, hvilken indtagning man er nået til.

Næste del er kileindtagninger, og den udkommer lørdag eftermiddag, d. 13. maj. God Strikkelyst!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s